توانبخشی قلبی چیستپس از یک حمله قلبی و یا جراحی قلبی ممکن است  تصور کنید که می باید تا مدتها پس از عمل استراحت نمایید و از فعالیتهای فیزیکی بپرهیزید. شاید احساس خستگی و افسردگی کنید و آن قدر نگران بیماری خود باشید که حتی به ذهنتان هم خطور نکند که ممکن است دوباره روزی به شغل و زندگی عادی خود برگردید ولی این داستان صحیح نیست. فعالیت فیزیکی که طی یک برنامه صحیح توان بخشی قلبی و تحت نظر تیم ورزیده مخصوص توان بخشی صورت می گیرد افق جدیدی را در کیفیت زندگی شما می گشاید. توان بخشی قلبی در واقع یک برنامه ریزی دقیق ورزشی و آموزشی است تا شما بتوانید قدرت فیزیکی و روحی خود را افزایش بدهید,عوامل خطری که موجب ایجاد بیماری قلبی شما شده است را بشناسید، این عوامل را کاهش دهید و سبک زندگی سالم تری زا بیاموزید تا با آمادگی جسمی و روحی بهتری به سوی جامعه بازگردید.

بیماران محترمی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند توجه داشته باشند که عمل جراحی پایان همه مشکلات آنها نخواهد بود و آنچه مهم است پیشگیری و کنترل ریسک فاکتورها و انجام فعالیت ورزشی مناسب پس از عمل می باشد تا بتوانند بیشترین بهره را پس از عمل جراحی قلب بگیرند.

تهیه شده توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

عبارات کلیدی تبلیغاتی این مقاله عبارتند از: قیمت دوچرخه ثابت، قیمت تردمیل، قیمت ویبراتور، قیمت استرایدر، قیمت الپتیکال


کلمات کلیدی:  انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران، قیمت دوچرخه ثابتقیمت تردمیل- قیمت ویبراتور- قیمت استرایدر- قیمت الپتیکال