برنامه آموزشی توانبخشی قلبی و جنبه های مراقبت های پرستاریبرنامه آموزشی توانبخشی قلبی و جنبه های مراقبت های پرستاری با همکاری نظام پرستاری از طرف انجمن توان بخشی قلبی عروقی ریوی ایران در تاریخ 93/2/31 الی 93/3/4 برگزار گردید.

در این دوره 30 پرستار مجرب با معرفی از مراکز بیمارستانی مختلف شرکت نمودند و با روشهای انجام توان بخشی قلبی با مراقبت های پرستاری لازم آشنا شدند.

در این دوره اساتید مجرب از رشته های قلب و عروق، توان بخشی و نیز استاتید نظام پرستاری همکاری نموده و نیز آموزش عملی در کنار آموزشهای تئوری انجام گردید. در پایان گواهی نامه معتبر از طرف انجمن توان بخشی قلبی عروقی ریوی ایران و نظام پرستاری به شرکت کنندگان ارائه گردید.

تهیه شده توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

عبارات کلیدی تبلیغاتی این مقاله عبارتند از: قیمت دوچرخه ثابت، قیمت تردمیل، قیمت ویبراتور، قیمت استرایدر، قیمت الپتیکال


کلمات کلیدی:  انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران، قیمت دوچرخه ثابتقیمت تردمیل- قیمت ویبراتور- قیمت استرایدر- قیمت الپتیکال