روند معمول برای توان بخشی قلب در دپارتمان توان بخشی قلبیبه زودی ...
امیر صالحی

2017-09-13

سلام آیا کسی که افتادگی دریچه قلب که ناشی از شل بودن مفاصل بدن است رادارد میتواند با ورزش ماهیچه قلبش را تقویت کند یا اصلا امکان باز توانی قلبی وجود دارد