دکتر فرزانه ترکان 

متولد 1348- تهران

مسلط به زبان انگلیسی  

دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان خاتم الانبیا (ص) – مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترو دیاگنوز. فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

دکترای پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دارنده گواهینامه برنامه پیشرفته توانبخشی قلبی و ورزش درمانی از انجمن اروپایی قلب – سال 2008- سوئیس

دارنده گواهینامه چگونه یک برنامه توانبخشی قلبی و ورزشی را طراحی کنیم ؟ از انجمن اروپایی قلب- سال 2008 – سوئیس

دارنده گواهینامه پزشک تیم از فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی – فیمز.

دارنده گواهینامه پیشرفته پزشک تیم از فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی – فیمز


 

 

 

 

Impact of Rehabilitation Schedule on Cardiovascular Compliance in CAD Patients Undergoing Coronary Artery  Bypass Surgery or Angioplasty

(توانبخشی قلبی عروقی)

Cardiorespiratory assessment of claimers exposure to chemical warfare agents

(جانبازان شیمیایی)

Evaluation of menarche age and the relevant factors in Iranian female athletes

(سن بلوغ دختران ورزشکار)

Cervical radiculopathy and peripheral nerve injury in Iranian wrestlers (presented in Budapests Sports Medicine Congress)and (presented in Assisis- Italy International Orthopedics and Sports Rehabilitation conference

(رادیوکولوپاتی گردنی در کشتی گیران – ارائه شده در کنگره ایتالیا)

Prevalence of anemia in Iranian athletes participating in the camps for selecting female national teams (presented in the Hasselts- Belgium congress) and (presented inAthenasIOC World Congress)

(کم خونی در بانوان ورزشکار – ارائه شده در کنگره کمیته بین المللی المپیک –آتن)

 

Evaluation of health status in Iranian athletes participating in the camps for selecting female national teams (presented in the HasseIts- Belgium) and (presented in AthenasIOC World Congress)

(بررسی سلامت دختران ورزشکار – ارائه شده در کنگره کمیته بین المللی المپیک – آتن)

 

Incidence of sports injuries and their types in the “2nd Islamic Countries Womens Sports Games (Presented in SeoulsAFSMC-2002 by the corresponding author)

(میزان بروز صدمات ورزشی در دختران ورزشکار- ارائه شده در کنگره آسیایی پزشکی ورزشی  سئول)

Anxiety level in Iranian participants of the “2nd Islamic Countries Womens Sports Games”(presented in in SeoulsAFSMC-2002 by the corresponding author)

(سطح اضطراب در دختران ورزشکار- ارائه شده در کنگره آسیایی پزشکی ورزشی  سئول)

 


 

 

سازمان نظام پزشکی

انجمن کشوری طب فیزیکی و توانبخشی

انجمن بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی

مرکز ضایعات نخاغی  کشور

کمیته  کشوری توانبخشی قلبی- عروقی- تنفسی

کمیته پوکی استخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کمیته تدوین برنامه ورزشی برای میانسالان و سالمندان

هیات رئیسه انجمن آسیایی – اقیانوسیه ای طب فیزیکی و توانبخشی

کمیته علمی انجمن بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی

کمیته علمی کنگره بین المللی تکنیک های توانبخشی


 

 

نماینده ایران در انجمن بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی

مدیر مسوول و سردبیر فصلنامه طب ورزشی -1375 تا1380

موسس و رئیس انجمن پزشکی ورزشی بانوان کشور-1375 تا 1380

نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی -1375 تا 1380

ریس کمیته پزشکی کمیته ملی المپیک – 1377 تا 1379

ریس انجمن پزشکی ورزشی دختران وزارت آموزش و پرورش – 1374 تا 1378

نائب رئیس کمیته پزشکی سازمان هماهنگی ورزش بانوان کشورهای اسلامی – 1375 تا 1377

رئیس کمیسیون پزشکی دومین دوره مسابقات بانوان کشورهای اسلامی -1375

رئیس کمیسیون پزشکی اولین دوره مسابقات بانوان  کشورهای اسلامی -1373

رئیس دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان میلاد -1378 تا 1386

رئیس آموزش و پژوهش  بیمارستان نفت -1383 تا 1388

رئیس دپارتمات طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان نفت 1383 تا 1388

رئیس دپارتمات طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان پارس 1381 تا 1383

رئیس دپارتمات طب فیزیکی و توانبخشی مرکز بیماری های خاص – 1381 تا 1386

نائب رلیس فدراسیون بدمینتون -1386 تا 1389

عضو کمیته پزشکی کمیته ملی المپیک – 1378 تا 1387

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون بدمینتون ایران – 1386 تا 1390

 

مسوولیت های فعلی

رئیس دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان خاتم الاانبیا- مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

مدیر اجرایی انجمن توانبخشی قلبی- عروقی- تنفسی ایران

رئیس کمیته پزشکی کمیته ملی المپیک

عضو هیات رئیسه انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و رئیس کمیته بین الملل از سال 1383 تاکنون

نماینده ایران در انجمن بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی از سال 1380 تا کنون

عضو بورد انجمن طب فیزیکی و توانبخشی آسیایی – اقیانوسیه ای از سال 1386 تا کنون

عضو کمیته آموزش انجمن بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی

عضو کمیته حوادث انجمن بین المللی طب فیزیکی و توانبخشی

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون آسیایی بدمینتون از سال 1386 تا کنون

عضو کمیته پوکی استخوان وزارت بهداشت ایران


 

 

تجویز ورزش در بیماران قلبی ( مجله قلب هنگ کنگ)

برنامه توانبخشی قلبی ایران( مجله قلب هنگ کنگ)

سن اولین قاعدگی در دختران ورزشکار ایرانی ( مجله بین المللی غدد)

شیوع کم خونی در دختران ورزشکار ایرانی ( مجله علمی حکیم)

بروز صدمات ورزشی در دختران ورزشکار (مجله علمی دانشگاه گیلان)

بررسی ارگان های داخلی در ورزش


 

 

راهنمای فعالیت فیزیکی در سلامت و بیماری – ویژه پزشکان

راهنمای فعالیت فیزیکی در سلامت و بیماری- ویژه غیر پزشکان

نقش ورزش در پیشگیری و درمان بیماری های قلبی- پوکی استخوان- آرتروز

چرا و چگونه ورزش کنیم؟

ورزش برای زندگی و نقش آن در پیشگیری و درمان بیماری ها

برنامه توانبخشی قلبی

راهنمای فعالیت فیزیکی سالمندان

دویدن در آب برای توانبخشی ورزشکاران

ورزش و بیماری های پوستی

ورزش و آسیب دستگاه اعصاب مرکزی

ملاحضات خاص ورزش بانوان

ورزش و پیشگیری از آسیب

ورزش و سیستم تنفسی

آسیب های ورزشی و توانبخشی آن در بسکتبال

آسیب های ورزشی و توانبخشی آن در دو میدانی

کمک های اولیه در آسیب های ورزشی


 

طراح برنامه علمی بین المللی دو کنگره طب فیزیکی و توانبخشی (1385 و 1387)

طراح و رئیس سمینار بهداشت استخرهای شنا 1382-1384

طراح و رئیس دوره یک روزه کنترل دوپینگ – 1380

طراح و رئیس سمینار هیات های پزشکی ورزشی بانوان استان ها- 1380 و 1378 و 1377 و 1376

رئیس آموزش از راه دور ویژه روسای هیات های پزشکی ورزشی بانوان کشور

رئیس پوشش پزشکی مسابقات و اردو های بانوان ورزشکار برای 9 سال

طراح سمینار آموزشی پزشکی ورزشی همدان

مدیر کنگره بین المللی پزشکی ورزشی شیراز

رئیس کمیسیون پزشکی المپیاد ورزش دانشجویان – 1378

طراح و رئیس همایش ورزش و بیماری های خاص- 1377

طراح و رئیس اولین، دومین و سومین دوره های آموزشی بانوان پزشکیار ورزشی

طراح و رئیس دو کنگره کشوری پزشکی ورزشی


 

 

برنامه توانبخشی قلبی (کنگره  AOPRM- بالی)

توانبخشی قلبی ( انجمن عربی طب فیزیکی و توانبخشی – 1389 عمان)

برنامه توانبخشی قلبی ( کنگره AOPRM– تایوان 1388)

ورزش و سلامت ( انجمن عربی طب فیزیکی و توانبخشی – 1387 دمشق)

برنامه توانبخشی قلبی ( کنگره ISPRM- استانبول – 1387)

توانبخشی قلبی داخل بیمارستانی ( هنگ کنگ – 1386)

توانبخشی قلبی خارج داخل بیمارستانی ( هنگ کنگ – 1386)

تجویز ورزش در بیماران قلبی (هنگ کنگ – 1386)

برنامه توانبخشی قلبی در ایران  (هنگ کنگ – 1386)

تجویز ورزش در بیماران خاص (1383- سئول)

بررسی سلامت بانوان ورزشکار ( کنگره کمیته بین المللی المپیک – 1381 آتن – کنگره  اروپایی پزشکی ورزشی هاسلت – کنگره

اروپایی پزشکی ورزشی پراگ

بررسی کم خونی در بانوان ورزشکار ( کنگره کمیته بین المللی المپیک – 1381 آتن - کنگره  اروپایی پزشکی ورزشی هاسلت –

کنگره اروپایی پزشکی ورزشی پراگ.

رادیکولوپاتی گردنی در کشتی گیران ایرانی – کنگره اروپایی پزشکی ورزشی بود اپست – کنفرانس ارتوپدی و توانبخشی ورزشی

بین المللی ایتالیا

ورزش و درد عضلانی – کنگره آسیایی پزشکی ورزشی – سئول 1380

نقش ورزش در ارتقای سلامت سالمندان – سئول 1380

توانبخشی آسیب های زانو در دوره بین المللی پزشکی ورزشی کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک - تهران

تهیه شده توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

عبارات کلیدی تبلیغاتی این مقاله عبارتند از: قیمت دوچرخه ثابت، قیمت تردمیل، قیمت ویبراتور، قیمت استرایدر، قیمت الپتیکال


کلمات کلیدی:  انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران، قیمت دوچرخه ثابتقیمت تردمیل- قیمت ویبراتور- قیمت استرایدر- قیمت الپتیکال