دکتر طاهره سماواتمتخصص بیماریهای قلب وعروق

 

-       دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهيدبهشتي

-       تخصص قلب وعروق  وMPH از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-       رییس اداره قلب وعروق وزارت بهداشت کارشناسمسئول بیماریهای قلب وعروق

-       گواهی نامه دوره پیشگیری  اولیه از بیماریهای  قلب وعروقاز استرالیا

-       گواهي نامه  پیشگیری ازبیماریهایغیر واگیر و برنامه STEPSاسترالیا

-       دوره  برنامه ریزی  برای مقابله  با بیماریهایغیر واگیر با کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در مصر

-       گواهی نامه  دوره آموزشی آموزش بهداشت

-       گواهی نامه  دوره آموزشی فعالیت فیزیکی و سلامت از سازمان جهانی بهداشت

-       عضو سازمان نظام پزشكي

-       عضو کمیته قلب وعروق وزارت بهداشت

-       دبير انجمن علمي طب فيزيكي و توانبخشي

-       عضو جامعه بين المللي طب فيزيكي و توانبخشي

-       عضو کمیته کشوری توانبخشی قلبی عروقی و ریوی- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-       گواهی نامه  دوره آموزشی چگونگی طراحی مداخلات برای مقابله  با بیماریهایغیر واگیر

-       عضو انجمن قلب اروپا

-       کارشناس صدا و سیما  

 

-       راهنمای فعالیت بدنی 

-       چگونه فشار خون را اندازهگیری کنیم 

-       راهنمای بالینی  ارزیابی تشخیص و درمان فشار خون بالا برای پزشکان 

-       راهنمایبالینیارزیابی تشخیص و درمان اختلالات چربی خون 

-       راه مقابله با بیماری قلب وعروق برای عموم مردم 

-       تهیه برنامه استراتژیک بیماری عروق کرونر 

-       تهیه برنامه ملی توسعه فعالیت بدنی 

-       راههای ارزیابی تشخیص ودرمان اولیه آنژین صدری برای پزشک عمومی 

-       راههای ارزیابی تشخیص  ودرمان اولیه CVA برای پزشک عمومی 

-       علایم و نشانه های آنژین صدری و سکته های مغزی برای عموم  مردم 

-       تهیه متن آموزشی پزشک در برنامه جامع پیشگیری وکنترل بیماریهای قلب وعروق

 

 

تحقیقات:

تاثیر وجود خطوط آهن در جنوب شهر تهران بر کیفیت زندگی مردم این منطقه

بررسی رفتارهای خطر زمینه ساز بیماریهای قلب و عروق در دانش آموزان

طرح پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر در قزوین

استاد مشاور و راهنما در سه طرح

طرح ثبت سکتهای قلبی

طرح بررسی تاثیر سواد بهورزان بر کیفیت اندازه گیری و مدیریت فشار خون بالا

 

تهیه شده توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

عبارات کلیدی تبلیغاتی این مقاله عبارتند از: قیمت دوچرخه ثابت، قیمت تردمیل، قیمت ویبراتور، قیمت استرایدر، قیمت الپتیکال


کلمات کلیدی:  انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران، قیمت دوچرخه ثابتقیمت تردمیل- قیمت ویبراتور- قیمت استرایدر- قیمت الپتیکال