دكتر محمد مهدي زحمتكشدكتر محمد مهدي زحمتكش متخصص بيماريهاي داخلي و فوق تخصص بيماريهاي ريوي و مراقبت هاي ويژه دوره دكتراي پزشكي را در سال 1353 ابتدا در دانشگاه شيراز و سپس در دانشگاه ملي ايران ( شهيد بهشتي فعلي ) شروع و در سال 1361 موفق به دريافت درجه دكترا و پس از اتمام خدمت سربازي در سال 1363 دوره تخصصي داخلي را در دانشگاه  شهيد  بهشتي شروع و در سال 1367 پس از اخذ تخصص در رشته بيماريهاي داخلي بعنوان هيئت علمي در دانشگاه علوم پزشكي يزد مشغول بكار شدم . در سال 1374 مجددا جهت شروع دوره فوق تخصص به تهران مراجعت و در سال 1376 موفق به اخذ درجه فوق تخصص بيماريهاي ريوي و مراقبت هاي ويژه از دانشگاه علوم پزشكي ايران شدم  و در همين دانشگاه بعنوان هيئت علمي بكار خود ادامه دادم. در اين مدت پروژه هاي تحقيقاتي مختلف از جمله بررسي آسم شغلي در نانوايان تهران و آسم ورزشي در فوتباليست هاي باشگاههاي درجه يك تهران را انجام دادم و حدود پانزده مقاله در موضوعات مختلف را در مجلات علمي به چاپ رساندم . در اين مدت بعنوان استاد راهنما نزديك به سي پايان نامه پزشكي را در مقطع دكترا ، تخصص و فوق تخصص راهنمائي كرده و چندين مقاله نيز توسط اينجانب در كنفرانسهاي بين المللي ارائه گرديد. در دوره خدمت در دانشگاه علوم پزشكي ايران بمدت حدود 8 سال رياست دپارتمان داخلي بيمارستان حضرت رسول كرم ( ص ) را بعهده داشتم و نهايتا در سال 1393 پس از نزديك به سي سال كار دانشگاهي از دانشگاه بازنشست و در حال حاضر بكار خصوصي اشتغال دارم .

تهیه شده توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

عبارات کلیدی تبلیغاتی این مقاله عبارتند از: قیمت دوچرخه ثابت، قیمت تردمیل، قیمت ویبراتور، قیمت استرایدر، قیمت الپتیکال


کلمات کلیدی:  انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران، قیمت دوچرخه ثابتقیمت تردمیل- قیمت ویبراتور- قیمت استرایدر- قیمت الپتیکال