تجویز برنامه ورزشی در بیماران قلبی عروقی 

5- الف- تغییرات فیزیولوژیک در اثر یک جلسه تمرینی و مرحله ریکاوری

به منظور حفظ امنیت وسلامت  بدن در حین ورزش، اطلاع از تغییرات قلبی عروقی ناشی از انجام ورزشضروری است که در ذیل به اختصار به آن اشاره می شود:

در حین ورزش، افزایش فعالیت سمپاتیک وکاهش تون عصب واگ، موجب افزایش ضربان  قلب وفشار خون سیستولیک شده و بدین ترتیب مصرف اکسیژن توسط عضله قلبی افزایش می یابد. بنابراین در صورت وجود بیماری زمینه ای عروق کرونر، عضله قلبی در وضعیت ایسکمیک قرار خواهدگرفت که این امر همراه با عدم تعادل سدیم و پتاسیم و افزایش کاتکولامینها، موجب افزایش تحریک پذیری میوکارد، اختلال در سرعت هدایت قلبی وافزایش فعالیت اکتوپیک در قلب خواهد شد.

در مرحله ریکاوری یا بلافاصله بعد از ورزش نیز، قطع ناگهانی فعالیت ورزشی موجب کاهش بازگشت وریدی ودر نتیجه کاهش برون ده قلبی خواهد شد. این امر به همراه اختلال انقباضی- انبساطی در عروق باعث کاهش فشار خون ودر پی آن کم شدن خونرسانی به عروق کرونر واختلال دپو لاریزاسیون ورپولاریزاسیون و در نهایت افزایش فعالیت اکتوپیک در قلب خواهد شد.

بلافاصله بعد از ورزش (ریکاوری)

حین ورزش

 

قطع ناگهانی فعالیت

اختلال گشادشدگی   عروقی

افزایش فعالیت سمپاتیک

+

کاهش تون واگ

عدم تعادل سدیم و پتاسیم

 

افزایش

کاتکو لامین ها

 

 

کاهش بازگشت وریدی

افزایش ضربان قلب و

فشار خون سیستولیک

 

کاهش برون ده قلبی

افزایش مصرف اکسیژن توسط میو کارد

کاهش فشار خون

در صورت وجود بیماری

کرونری، افزایش ایسکمی

↓   

 

 

افزایش تحریک پذیری

میکاردیال

 

کاهش پروفیوژن کرونری

اختلال دپولاریزاسیون ورپولاریزاسیون

 

اختلال در سرعت هدایت

قلبی↓

افزایش فعالیت اکتو پیک قلبی

               

 

5- ب- مراحل تجویز ورزش در بیماران قلبی

برنامه های توانبخششی شامل مرحله یک ( داخل بیمارستانی)، مرحله دوم (تا 12 هفته پس از ترخیص، فعالیت تحت نظارت دقیق همراه با آموزش کامل)،

مرحله سه (برنامه مدت متغیر با مونیتورینگ گاهگاه یا بدون مونیتور) و

مرحله چهار(بدون مونیتورینگ نوار قلبی ونظارت محدود)می باشد.

طیف مراقبت در سرویس های توانبخشی

هفته

                0  1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    بعد      

------------

داخل بیمارستانی

         ---------------------------------------

         مراقبت های بینابینی ( مرحله انتقال  1)

--------------------------------------------------------

        سرپایی در مراکز توانبخشی قلبی

        ------------------------------------------------------

                     سرپایی در تسهیلات اجتماعی یا منزل (مرحله انتقال 2 و طولانیمدت)

 

داخل بیمارستانی

مرحله انتقال 1

سر پایی

مرحله انتقال 2

طولانی مدت

راه رفتن

آموزش بهبود

ارتقاء توانایی

برنامه ریزی ترخیص

ارجاع به سرویس

مراقبت های

تحت حاد، برنامه

توانبخشی در منزل

آغاز زود هنگام

برنامه توانبخشی

را ترغیب کنید

امکانات نظارتی را انتخاب کنید

مراحل کوتاه

مدت تر برنامه

خارج بیمارستانی

را تجویز کنید

مهارت های

خودارزیابی

برنامه طولانی مدت

پیگیری مکرر

 

 

 

نظریه های جدید تقسیم بندی بر اساس عوامی خطر، داده های جدید مبتنی بر امنیت تمرینات وتاکید بر برنامه ریزی علمی، موجب حرکت به سمت ساختاری شده است که در آن برنامه بیماران بر اساس نیازها وعلایق هر فرد و امکان دسترسی او به مکان های ورزشی می باشد و در این طراحی طول برنامه مورد نظر، میزان مونیتورینگ از طریق نوار قلبی و سطح نظارت بالینی لحاظ گردیده است. در چنین توصیه هایی وضعیت بیمار شامل پارامترهای بالینی وکیفیت زندگی، وقایع حاد قلبی عروقی ووضعیت فیزیولوژیک وعملکردی وسلامتی اهمیت دارد.

 

5- ج- اندیکاسیون های بالینی توانبخشی قلبی

 •  بیمار پایدار از نظر شرایط پزشکی پس از انفارکتوس قلبی
 •  آنژین قلبی پایدار
 • جراحی بای پس کرونر
 • نارسایی احتقانی جبران شده قلبی
 • کاردیو میوپاتی
 • پیوند قلب یا سایر ارگان ها
 • اعمال جراحی دیگر قلبی شامل تعویض دریچه قلبی و قراردادن پیس میکر

( شامل دفیبر یلاتور قلبی)

 • در مراحل انتهایی بیماری کلیوی و کاهش شدید عملکرد کلیه
 • افراد در معرض خطر بیماری کرونری مثل دیابت شیری، هیپرلیپیدمی، پرفشاری خون و....

 

5-د- کنتراندیکاسیون ها

 • آنژین نا پایدار
 • درد قفسه سینه در حال استراحت
 • فشار خون سیستولیک در حال استراحت بیشتر از 200 میلی متر جیوه یا فشار خون            دیاستولیک در حال استراحت بیش تر از 110 میلی متر جیوه
 • کاهش فشار خون ارتوستاتیک بیش تر از 20 میلی متر جیوه همراه بروز علائم مربوطه
 • تنگی شدید آئورت (حداکثر گرادیان فشار سیستولیک بیش از 50 میلی متر جیوه و سطح درچه آئورت کم تر از 75/0 سانتی متر مربع در یک فرد بالغ با اندام متوسط)
 • بیماری حاد سیستمیک یا تب دار
 • آریتمی کنترل نشده دهلیزی یا بطنی
 • تا کیکاردی سینوسیی کنترل نشده (بیش از 120 ضربه در دقیقه در حال استراحت)
 • نارسایی احتقانی جبران نشده قلبی
 • بلوک درجه 3 قلبی(بدون پیس میکر)
 • پریکاردیت یا میوکاردیت فعال
 • آمبولی اخیر
 • ترومبوفلبیت اخیر
 • جا به جایی قطعه ST بیش از 2 میلی متر در نوار قلب در حال استراحت
 • مشکلات شدید ارتوپدی که مانع ورزش می شوند
 • سایر بیماری متابولیک همراه مثل تیروئیدیت حاد، هیپو یا هیپر کالمی، هیپوولمی و.....

 دیابت شیرین کنترل نشده (قند خون بیش از 300 میلی گرم در دسی لیتر یا بیش از 250 میلی گرم در دسی لیتر همراه کتون در خون یا ادرار)

 

 

5- ھ – در موارد زیر فعالیت جسمانی باید متوقف شود:

 • فشار خون دیاستولیک بیش تر یا برابر 110 میلی متر جیوه
 • افت فشار خون سیستولیک بیش از 10 میلی متر جیوه
 • اختلالات جدی ریتم بطنی یا دهلیزی
 • بلوک درجه دوم یا سوم قلبی
 • بروز علائم ونشانه های عدم تحمل به ورزش شامل درد قفسه سینه، تنگی نفس      شدید وتغییرات نوار قلب مبنی بر ایسکمی قلبی

 

تهیه شده توسط انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران

عبارات کلیدی تبلیغاتی این مقاله عبارتند از: قیمت دوچرخه ثابت، قیمت تردمیل، قیمت ویبراتور، قیمت استرایدر، قیمت الپتیکال


کلمات کلیدی:  انجمن علمی توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران، قیمت دوچرخه ثابتقیمت تردمیل- قیمت ویبراتور- قیمت استرایدر- قیمت الپتیکال

 

 

 

 

 


اشتراک گذاری:      فیسبوک -  تویتر -  لینکدین -  گوگل پلاس

دریافت PDF